Category: Văn soạn bài

Soạn bài từ ghép

Soạn bài từ ghép – Bài số 1 I. CÁC LOẠI TỪ GHÉP Câu 1. – "Bà ngoại”: tiếng chính “bà”; tiếng phụ “ ngoại”. – “Thơm phức”: tiếng chính “ thơm”; tiếng phụ “ phức”. =>Tiếng chính đứng trước,tiếng phụ đứng sau. Câu 2. Hai từ “ quần áo”, “trầm bổng” => không phân

Soạn bài ẩn dụ

Soạn bài ẩn dụ – Bài số 1 Câu 1. So sánh đặc điểm và tác dụng của ba cách diễn đạt:  – Cách 1: diễn đạt bình thường, không sử dụng phép tu từ nào. – Cách 2: sử dụng phép so sánh ( từ so sánh: như )  Bác Hồ như người cha

Soạn bài quan hệ từ

Soạn bài quan hệ từ – Bài số 1 I. Thế nào là quan hệ từ? Câu 1: Xác định quan hệ từ: a. của b. như c. Bởi…và… nên d. nhưng Câu 2: Của biểu thị quan hệ sở hữu giữa đồ chơi và chúng tôi; Như biểu thị quan hệ so sánh giữa người và hoa; Cặp quan hệ từ bởi… nên biểu thị quan hệ nguyên nhân

Soạn bài chị em Thúy Kiều

Soạn bài chị em Thúy Kiều – Bài số 1 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tìm hiểu kết cấu đoạn trích: – Bốn câu thơ đầu: giới thiệu về khái quát về hai chị em Thuý Kiều; – Bốn câu thơ tiếp: vẻ đẹp của Thuý Vân; – Mười sáu câu thơ còn lại: