Category: Văn soạn bài

Soạn bài thuốc của Lỗ Tấn

Loading... Soạn bài thuốc của Lỗ Tấn – Bài số 1 I. Tóm tắt truyện ngắn Thuốc – Một đêm thu gần về sáng, theo lời bác Cả Khang, lão Hoa trở dậy đi đến pháp trường để mua "thuốc" chữa bệnh cho thằng Thuyên – con trai lão, đang bị mắc bệnh lao. Bị

Soạn bài ẩn dụ

Soạn bài ẩn dụ – Bài số 1 Câu 1. So sánh đặc điểm và tác dụng của ba cách diễn đạt:  – Cách 1: diễn đạt bình thường, không sử dụng phép tu từ nào. – Cách 2: sử dụng phép so sánh ( từ so sánh: như )  Bác Hồ như người cha

Soạn bài quan hệ từ

Soạn bài quan hệ từ – Bài số 1 I. Thế nào là quan hệ từ? Câu 1: Xác định quan hệ từ: a. của b. như c. Bởi…và… nên d. nhưng Câu 2: Của biểu thị quan hệ sở hữu giữa đồ chơi và chúng tôi; Như biểu thị quan hệ so sánh giữa người và hoa; Cặp quan hệ từ bởi… nên biểu thị quan hệ nguyên nhân

Soạn bài chị em Thúy Kiều

Soạn bài chị em Thúy Kiều – Bài số 1 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tìm hiểu kết cấu đoạn trích: – Bốn câu thơ đầu: giới thiệu về khái quát về hai chị em Thuý Kiều; – Bốn câu thơ tiếp: vẻ đẹp của Thuý Vân; – Mười sáu câu thơ còn lại: