Category: Văn chọn lọc

Anh chị suy nghĩ gì về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ

Hành trình làm người là cả một chặng đường gian khổ để hoàn thiện cách, phẩm chất, hướng đến phụng sự quốc gia và xa hơn nữa là nhân loại. Mỗi quốc gia có phong tục, tập quán riêng nhưng chung quy vẫn cùng mục đích giáo dục công dân mình hướng Thiện. Sách Quan

Suy nghĩ của anh chị về nghĩa cử cao đẹp “Lá lành đùm lá rách”

Đoàn kết, tương thân tương ái là một tình cảm đặc biệt và nổi bật trong nhân sinh tương quan của mỗi con người Việt Nam xưa và nay. Nhờ vậy mà dân tộc ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, thiên tai, dịch bệnh… đứng vững vàng giữa năm châu,