Văn giải thích

Tuyển chọn những bài văn giải thích hay nhất, các bài làm văn giải thích của học sinh giỏi đạt điểm số cao.

Giải thích câu sách là ngọn đèn sáng bất diệt

Giải thích câu sách là ngọn đèn sáng bất diệt – Bài số 1 Trong lịch sử phát triển của nhân loại, chữ viết trở thành một phát minh vô cùng quan trọng, nó

Giải thích câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”

Giải thích câu "Nhiễu điều phủ lấy giá gương" – Bài số 1 Yêu thương, đoàn kết có thẻ xem là sức mạnh, là một truyền thống vốn có của người Việt Nam ta

Giải thích câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”

Giải thích câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" – Bài số 1 Lòng biết ơn đối với người khác từ xưa đến nay vốn là truyền thống của dân tộc ta.

Giải thích câu học, học nữa, học mãi của Lênin

Giải thích câu học, học nữa, học mãi của Lênin – Bài số 1 Lê nin đã từng nói học học nữa học mãi, truyền thống đó đã ngấm vào máu thịt của con

Giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn

Giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn – Bài số 1 Sống trong xã hội, con người cần có thái độ như thế nào đối với những người đã giúp đỡ mình.