Category: Văn kể chuyện

Kể lại câu chuyện Một người chính trực theo lời kể vị quan trong triều

Loading... Kể lại câu chuyện Một người chính trực theo lời kể vị quan trong triều Hướng dẫn Tôi là một vị quan dưới triều Lí, là một bề tôi trung thành. Tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ vị quan Tô Hiến Thành – một con người chính trực. Vào năm 1175, vua Lí