Tóm tắt truyện Kiều – Bài số 1

Truyện Kiều kể về câu chuyện cuộc đời của nàng Kiều. Hai chị em gái Thúy Kiều, Thúy Vân đều có nhan sắc hoa ghen nguyệt thẹn. Vào dịp du xuân, Thúy Kiều gặp Kim Trọng, hai người đã yêu nhau và thề nguyện thủy chung. Nhưng trong lúc Kim Trọng về chịu tang chú thì ở đây, gia đình nàng Kiều gặp tai họa, bị thằng bán tơ vu oan. Cha và em Kiều bị bắt và tra tấn giã man. Để cứu cha và em, Kiều đã bán thân mình cho Mã Giám Sinh. Đau lòng vì phải cắt đứt tình duyên với Kim Trọng, Thúy Kiều bèn trao duyên lại cho Thúy Vân.

Kiều theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri. Không lâu sau, nàng biết được mình bị bán vào lầu xanh, nàng đã rút dao tự tử nhưng không chết. Mụ Tú Bà bèn nhốt Kiều ở Lầu Ngưng Bích, mụ âm mưu cho tên Sở Khanh lừ Kiều đi trốn, và bắt lại để ép nàng phải sống trong cuộc đời ô nhục. Tại Lầu xanh một lần nữa nàng lại gặp người không ra gì đó là Thúc Sinh, hắn chuộc Kiều khỏi lầu xanh và cho làm vợ lẽ thì Hoạn Thư vợ cả của Thúc Sinh lại tìm cách đánh ghen ở Vô tích.

Kiều cố gắng bỏ trốn, và nàng đã nương tựa tại chùa Giác Duyên…nhưng lại một lần nữa Kiều lại rơi vào tay Bạc Bà, Bạc Hạnh, bị rơi vào lầu xanh một lần nữa. Tại đây, nàng gặp Từ Hải, một vị anh hùng, chàng đã chuộc nàng và cưới nàng làm vợ. Một năm sau, Từ Hải đã xây dựng cho mình mười vạn quân binh, lập nên một triệu đại cho riêng mình. Từ Hải giúp Kiều báo ân báo oán. Nhưng chẳng bao lâu sau, chàng đã bị Hồ Tôn Hiến – tổng đốc trọng thần lập kế hoạch chiêu an khiến Từ Hải mắc lừa và bị giết chết. Nàng Kiều bị bắt và làm nhục phải hầu rượu đánh đàn trong bữa tiệc mừng. Rồi Kiều bị hắn ép gả cho viên quan thổ. Kiều bỏ trốn đến sông Tiền Đường, nàng nhảy xuống tử tử, nhưng nhờ có sư Giác Duyên cứu sống giúp Kiều về với cửa Phật từ bi.

Không lâu sau, Kim trọng về Bắc Kinh tìm Thúy Kiều, chàng đau khổ và đành kết duyên với Thúy Vân. Sau khi Kim Trọng và Vương Quan em của Kiều thi đỗ làm quan, cả nhà đi tìm Kiều thì biết tin nàng tử tử ở sông Tiền Đường, họ lập đàn giải oan cho nàng. Giác Duyên đi qua và cho biết nơi Kiều đang sống.

Kiều được đoàn tụ với gia đình sau 15 năm lưu lạc. Cả gia đình ép Kiều phải lấy Kim Trọng. Họ kết duyên và sống hạnh phúc bên nhau.

Xem thêm:  Tóm tắt truyện Vợ nhặt

Tóm tắt truyện Kiều – Bài số 2

Dưới thời Gia Tĩnh triều Minh, ông bà Vương Viên ngoại ở Bắc Kinh sinh được 3 người con, hai gái, một trai:

“Một trai con thứ rốt lòng,

Vương Quan là chữ nối dòng nho gia.

Đầu lòng hai ả tố nga,

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân”.

Hai chị em Kiều có nhan sắc “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”, và đã đến “tuần cập kê”.

Mùa xuân năm ấy, 3 chị em đi thanh minh. Lúc ra về khi bóng chiều đã ngả, họ gặp chàng văn nhân Kim Trọng “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”. Sau cuộc kì ngộ ấy, Kiều và Kim Trọng yêu nhau, hai người thề nguyền “Trăm năm tạc một chữ “đồng” đến xương”. Kim Trọng nhận được thư nhà, chàng phải vội về Liêu Dương “hộ tang” chú…

Sau đó, gia đình Kiều gặp tai biến, bị thằng bán tơ vu oan. Cha và em Kiều bị bắt, bị tra tấn dã man. Bọn sai nha, lũ đầu trâu mặt ngựa ập đến đập phá nhà cửa tan hoang, cướp bóc tài sản “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham” Kiều phải bán mình cho Mã Giám Sinh với giá “vàng ngoài bốn trăm”, để đút lót cho bọn quan lại, cứu cha và em. Nàng đã trao duyên cho Thúy Vân. Mã Giám Sinh đưa nàng về Lâm Tri. Kiều biết mình bị đẩy vào lầu xanh bèn rút dao tự vẫn nhưng khồng chết. Nàng được hồn ma Đạm Tiêm báo mộng là phải đến sông Tiền Đường sau này mới hết kiếp đoạn trường. Mụ Tú Bà dỗ dành Kiều ra ờ lầu Ngưng Bích; mụ thuê Sở Khanh đánh lừa Kiều, đưa nàng đi trốn. Kiều bị Tú Bà giăng bẫy, mắc lừa Sở Khanh. Thúy Kiều bị Tú Bà đánh đập, ép nàng phải sống cuộc đời ô nhục. Tại lầu xanh, Kiều gặp Thúc Sinh, một khách làng chơi giàu có. Thúc Sinh chuộc Kiều ra lầu xanh và lấy Kiều làm vợ lẽ. Họan Thư, vợ cả Thúc Sinh lập mưu bắt cóc Thúy Kiều đưa về Vô Tích đế đánh ghen.

Kiều bỏ trốn, nương tựa cửa chùa Giác Duyên… Kiều lại rơi vào tay Bạc Bà, Bạc Hạnh, bị đẩy vào lầu xanh lần thứ hai. Từ Hải, khách biên đình tìm đến gặp Kiều. Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh, cưới nàng làm vợ “Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng”. Một năm sau, Từ Hải đã có 10 vạn tinh binh, rạch đôi sơn hà, lập nên một triều đình “Năm năm hùng cứ một phương hải tần”. Kiều báo ân báo oán.

Hồ Tôn Hiến “tổng đốc trọng thần” xảo quyệt lập kế “chiêu an”. Từ Hải mắc lừa Hồ Tôn Hiến, bị giết chết. Hắn bắt Kiều hầu rượu đánh đàn trong bữa tiệc quan. Hắn ép gả Kiều cho viên thổ quan. Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử. Giác Duyên đã cứu sống Kiều và đưa nàng nương nhờ cửa Phật.

Xem thêm:  Soạn bài Lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu

Sau nửa năm về Liêu Dương…. Kim Trọng trở lại Bắc Kinh, tìm đến vườn Thúy. Kim Trọng kết duyên với Thúy Vân. Kim Trọng và Vương Quan thi đỗ, được bổ đi làm quan. Cả gia đình tìm đến sông Tiền Đường lập dàn giải oan cho Kiều. Bất ngờ Giác Duyên đi qua và cho biết Kiều còn sống, đang tu ở chùa. Kiều gặp lại cha mẹ, hai em và chàng Kim sau 15 năm trời lưu lạc. Trong bữa tiệc đoàn viên, cả nhà ép Kiều phải lấy Kim Trọng, nhưng rồi hai người đã đem tình vợ chồng đổi thành tình bè bạn:

“Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bẩy”.

Tóm tắt truyện Kiều – Bài số 3

Là con gái một gia đình trung lưu lương thiện, Thuý Kiều sống bên cạnh cha mẹ và hai em là Thuý Vân, Vương Quan. Trong ngày hội Đạp Thanh, gần nấm mồ Đạm Tiên – một hình ảnh báo hiệu định mệnh oan nghiệt sau này của nàng- Thuý Kiều gặp Kim Trọng. Mối tình đầu chớm nở. Nhân nhặt được chiếc thoa rơi của Thuý Kiều, Kim Trọng bày tỏ nỗi lòng với Kiều và hai bên đính ước.
Khi Kim Trọng về quê hộ tang chú, gia đình Kiều bị vu oan, cha và em bị bắt. Kiều phải bán mình chuộc cha.

Lần lượt bọn buôn người Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Tú Bà dùng mọi thủ đoạn lừa gạt, dồn Thuý Kiều vào cuộc sống ô nhục. Nàng được Thúc Sinh, một khách làng chơi hào phóng, yêu thương và cứu vớt ra khỏi cuộc sống ở lầu xanh. Vợ cả Thúc Sinh là Hoạn Thư bày mưu bắt Kiều về hành hạ và đày đoạ nàng. Kiều trốn đến nương nhờ Sư Giác Duyên ở nơi cửa Phật. Sợ bị liên luỵ, Giác Duyên gửi nàng cho Bạc Bà, không ngờ Bạc Bà lại lừa bán nàng cho một chủ lầu xanh. Ở đây, nàng gặp người anh hùng Từ Hải. Từ Hải chuộc nàng về làm vợ. Khi sự nghiệp thành, Từ Hải giúp Kiều báo ân báo oán. Do mắc lừa Hồ Tôn Hiến, tên đại thần tráo trở, Từ Hải bị giết. Kiều bị nhục phải hầu rượu, đánh đàn trong tiệc mừng công của quân triều rồi lại bị ép gả cho một viên thổ quan. Đau xót và tủi nhục, Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử nhưng lại được Giác Duyên cứu. Lần thứ hai, Kiều nương nhờ nơi cửa Phật.

Kim Trọng sau khi hộ tang chú, chàng trở lại tìm người yêu. Hay tin thảm khốc, Kim Trọng vô cùng đau đớn. Theo lời dặn của Kiều, cha mẹ Kiều cho Thuý Vân kết duyên với Kim Trọng. Không nguôi tình xưa, Kim Trọng lặn lội tìm kiếm và chàng đã gặp lại Kiều, cả gia đình đoàn tụ. Trong ngày đoàn viên vui vẻ, để bảo vệ “ danh tiết” và tỏ lòng kính trọng người yêu, Kiều đổi tình vợ chồng thành tình bạn. 

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về mục đích học tập

Tóm tắt truyện Kiều – Bài số 4

Năm Gia Tĩnh triều Minh, ở Bắc Kinh bên Trung Quốc có một người con gái tài sắc tuyệt vời là Thúy Kiều. Khi đi Thanh Minh Thúy Kiều đã gặp một chàng trai tài hoa là Kim Trọng. Hai người đã yêu thương và thế thốt với nhau. Khi Kim Trọng về hộ tang chú, vì thằng bán tơ vu oan, Kiều phải bán mình chuộc tội cho cha và cho em trai là Vương Ông và Vương Quan. Thúy Kiều đã phải nhờ em gái là Thúy Vân thay mình kết duyên cùng Kim Trọng để giữ vẹn lời thề. Người mua Thúy Kiều là Mã Giám Sinh, một tên buôn người cho Tú Bà ở Lâm Truy. Bị Tú Bà đánh đập ép làm nghề ô nhục, Kiều đã tự tử. Tú Bà tạm thời nhượng bộ, cho Kiều ra ở lầu Ngưng Bích, rồi dùng Sở Khanh lừa Kiều, đánh đập dã man ép Kiều phải tiếp khách. Kiều được Thúc Sinh chuộc ra, nhưng lại bị cha của Thúc Sinh là Thúc Ông thưa đến cửa công, bi vợ của Thúc Sinh là Hoạn Thư nhờ mẹ là Hoạn Bà cho bọn đầy tớ là Khuyển Ưng, Khuyển Phệ bắt cóc, rồi biến thành đầy tớ nhà Hoạn Bà, Hoạn Thư. Thúc Sinh tuy có gặp lại Kiều nhưng không dám nhận. Cuối cùng Kiều đã bị Hoạn Thư ép phải đi tu tại Quan Âm Các. Lâm bước đường cùng, Kiều phải ăn cắp chuông vàng, khánh bạc rồi trốn khỏi nhà Hoạn Thư, gặp vãi Giác Duyên, nương náu ở Chiêu An Am. Sợ bị gia đình Hoạn Thư biết được, vãi Giác Duyên phải gửi Kiều ở nhà Bạc Bà. Cháu của Bạc Bà là Bạc Hãnh giả danh lấy Kiều rồi bán Kiều vào thanh lâu ở Châu Thai. Nơi đây Kiều gặp Từ Hải, được Từ Hải chuộc ra rồi giúp Kiều báo ân, báo oán. Nhưng Kiều lại bị Hồ Tôn Hiến lừa, khiến Từ Hải bị tử trận còn Kiều thì bị bi gả cho Thổ quan. Quá tủi nhục, Kiều đã nhảy xuống sông Tiền Đường tự trầm, nhưng được Giác Duyên cứu sống, rồi về tu chung với vãi Giác Duyên. Tình cờ, Giác Duyên gặp được gia đình của Kiều tưởng Kiều đã chết, khi đang lập đàn cầu siêu cho Kiều, nên Kiều lại được đoàn tụ với gia đình. Trước áp lực của cả gia đình, Kiều phải làm lễ thành hôn với Kim Trọng, nhưng trong thực tế Kiều đã xin với Kim Trọng không phải làm vợ mà chỉ làm bạn với chàng.

Vũ Hường tổng hợp

Topics #cuộc sống #Kiều gặp Từ Hải #Thề nguyền #truyện kiều