Thuyết minh về di tích lịch sử và thắng cảnh cực hay

về di tích lịch sử và thắng cảnh cực hay

Hướng dẫn

QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH

Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước thì Quảng trường Ba Đình là trái tim của Hà Nội. Đây là nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của thủ đô và cũng là của cả nước ta.

Nơi này vốn là khu vực cửa Tây của thành Hà Nội cổ. Đầu thời Pháp thuộc, chúng phá thành làm một nhỏ. Nơi đây gọi là Điểm tròn Puginier. Năm 1945 mới có tên là Ba Đình (Chữ Ba Đình là để gợi nhớ dải đất Ba Đình ở tỉnh Thanh Hóa nơi đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp kéo dài từ tháng 9-1886). Ngày 02 tháng 09 năm 1945 nửa triệu đồng bào Hà Nội và phụ cận đã cuồn cuộn đổ về quảng trường này để dự lễ Độc lập

Loading...

Ngày 9-9-1969, sáu ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cũng tại quảng trường này, lễ truy điệu Người đã được cử hành trọng thể. Mười vạn đồng bào thủ đô và các địa phương cùng 34 đoàn đại biểu quốc tế đã tới đây dự lễ vĩnh biệt Người.

Nay mặt chính của quảng trường – mặt Tây – là Lăng Bác. Trước lăng là quảng trường với 320 mét chiều dài, 100 mét chiều rộng, đủ chỗ cho 20 vạn người dự mít tinh. Quảng trường gồm 168 ô cỏ, bốn mùa xanh tươi, ở giữa là cột cờ cao 30 mét. Lá quốc kì với năm cánh sao vàng như năm cánh hoa xòe ra trùm lên năm cửa ô Hà Nội. Quảng trường Ba Đình đã trở thành không gian thiêng liêng của thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Thuyết minh về một thể loại văn học (thơ lục bát)