Việt Nam mấy nghìn năm văn hiến vốn có truyền thống hiếu học. Hình ảnh những anh học trò nghèo dùi mài kinh sử, đỗ đạt vinh quy bái tổ luôn luôn xuất hiện trong các câu chuyện dân gian. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến sĩ trong ngục tù vạch lên tường để học; đêm bình dân học vụ, ánh đuốc bập bùng soi lên vở. Anh hùng thay, một dân tộc đội bom đi học. Giặc muốn đẩy ta vào tối tăm thời đồ đá, nhưng trí tuệ Việt Nam vẫn rực sáng muôn trùng. Từ truyền thống hiếu học đó, nhân dân ta rất coi trọng người thầy, đề cao đạo lí tôn sư trọng đạo với quan niệm “không thầy đố mày làm nên”.

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người, khơi dậy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, vun đắp cho xã hội . Đội ngũ giáo viên vật lộn với khó khăn, thiếu thốn, từng trang giáo án thấm đượm mồ hôi và trí tuệ, tận tâm với nghề, với họ.c sinh, đóng góp tích cực vào việc xây dựng thế hệ tương lai. Tuy nhiên, , nhất là khi mặt trái của cơ chế thị trường đẻ ra tôn thờ đồng tiền thì việc tôn sư trọng đạo ở nơi này, nơi khác không còn được như trước. Một số gia đình cậy quyền thế hoặc lắm tiền đã xem thường người thầy, coi họ như là nhân công của một công việc nào đó, họ phải có bổn phận chăm sóc, dạy dỗ C011 mình chu đáo! Một số gia đình “khoán trắng” cho , không hề quan tâm đến thầy giáo, mọi sự dốt nát, hư hỏng của con mình đều đổ lên đầu người thầy. Một số do kém giáo dục của gia đình và xã hội đã coi thường giáo viên, và có nơi đã xảy ra đánh chửi cả thầy giáo, cô giáo. Mặt khác, cũng phải thấy rằng, do đời sống khó khăn phải mưu sinh, một số giáo viên không giữ được phẩm chất cao quý của người thầy, đánh mất đi tấm gương để mọi người nể trọng. Những hiện tượng tiêu cực đó không thể chấp nhận ở một đất nước có truyền thống văn hiến, tôn sư trọng đạo. Để sự nghiệp giáo dục ở nước ta ngày càng phát triển, truyền thống tôn sư trọng đạo ngày càng tỏa sáng, chúng ta không thể xem đó là việc của riêng một đoàn thể, một cá nhân nào.

Cần làm cho toàn xã hội tôn vinh nghề giáo, thấy được vai trò quan trọng của người thầy trong việc “trồng người". Đào tạo nhân tài cho đất nước. Nhà nước cần có chính sách cải thiện đời sống giáo viên để giáo viên có thể yên tâm dạy học, hết lòng vì nghề. Đội ngũ giáo viên phát huy phẩm chất đạo đức, thấy rõ vị trí của mình ở một nghề mà toàn xã hội quan tâm và tôn vinh.

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về tình bạn
Topics #Đất nước #hiện nay #học sinh #lối sống #suy nghĩ #tôn sư trọng đạo #trường học #văn minh