Chủ nhật vừa qua, em được ba mẹ cho đi tắm biển Vũng Tàu. Những con sóng lớn đuổi nhau chạy từ ngoài xa vào. Gần đến hờ chúng vui mừng nhảy côn lên rồi vừa reo to vừa lao tới đổ ụp lên em. Nhưng ba đã nhận ra trò đùa tinh «hịch này của sóng, ba nhảy lên vừa nhấc bổng em theo, không để cho con sóng đổ xuôlng. Đợt sóng khác lại nhảy tớiế Ba lại cùng em nhẹ nhàng nhảy lên ỏeo đúng nhịp bước sóng tới, để rồi lại thoải mái nhảy xuống cùng với sổngẳ Sóng thích chí với trò chơi này nên cứ nhảy tới, ào tới liên tiếp, không thôi. Ba và on cũng chẳng chịu thua cứ lựa đà sóng mà cưỡi lên ngọn, không để cho con sóng nhấn chìm. Con sóng biển thật y như đứa trẻ tinh nghịch.

Xem thêm:  Em hãy tả hình ảnh cây đào ngày Tết ở quê em
Topics #quê em