câu tục ngữ: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Hướng dẫn

Phan tich cau tuc ngu Nhat nuoc, nhi phan, tam can, tu giong. Đề bài: Em hãy phân tích câu tục ngữ:

Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền

Nhất nước,nhì phân, tam cần, tứ giống

Nhất thì, nhì thục

Không chỉ đúc kết kinh nghiệm trong cách dự đoán thời tiết, nhìn người, nhìn xã hội mà nhân dân Việt Nam ta còn đúc kết kinh nghiệm trong sản xuất. Những câu tục ngữ về sản xuất như một bài học của thế hệ mai sau để biết cách nâng cao năng suất .

Câu tục ngữ “Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền”. Đây là câu tục ngữ được đúc kết bằng văn tự chữ Hán. “Nhất canh trì” có nghĩa thứ quan trọng nhất là ao, “nhì canh viên” có nghĩa là thứ quan trọng thứ hai là vườn tược, và cuối cùng “tam canh điền” chính là làm ruộng. Ba thứ quan trọng ao, vườn, ruộng có ý nghĩa rất lớn trong đời sống nông nghiệp của nhân dân ta. Để lao động có hiệu quả thì người nông dân nên làm ao cá trước, thứ hai có thể làm vườn và cuối cùng là làm ruộng. Làm ao sẽ thu được nhiều nguồn lợi hơn làm vườn và ruộng.

Câu tục ngữ “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Ở đây tác giả dân gian muốn thể hiện kinh nghiệm trồng lúa của nhân dân ta xưa nay. Yếu tố quan trọng hàng đầu chính là yếu tố nước. Có nước thì lúa mới sống tươi tốt được, sau đó thì mới đến phân – thức ăn để lúa phát triển nhanh. Yếu tố thứ ba là sự chăm có của và cuối cùng mới là giống.

Xem thêm:  Phân tích hình ảnh người chiến sĩ trong Bài thơ tiểu đội xe không kính

Câu tục ngữ “nhất thì, nhì thục” có nghĩa yếu tố quan trọng nhất là mùa vụ, sau đó mới là đất đai màu mỡ tươi xốp. Đất quý là thế tốt là thế nhưng phải cây đúng thời vụ, cấy đúng mùa lúa phát triển thì mới cho năng suất được

Như vậy, ba câu tục ngữ trên thể hiện được kinh nghiệm của nhân dân ta trong cách sử dụng các yếu trong trồng trọt để đạt được năng suất cao trong công việc.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

NHAT NUOC NHI PHAN TAM CAN TU GIONG

EM HAY PHAN TICH NHAT NUOC NHI PHAN TAM CAN TU GIONG

NHẤT NƯỚC NHÌ PHÂN TAM CẦN TỨ GIỐNG

EM HÃY PHÂN TÍCH NHẤT NƯỚC NHÌ PHÂN TAM CẦN TỨ GIỐNG

Theo Vanhochay.com

Topics #con người #lao động #phân tích #thời gian #y tá