“Điều ước của vua Mi-đát" là một truyện cổ mà em rất thích. Truyện kể về một ông vua hám vàng. Vua ngự trên ngai vàng bệ ngọc, được sống trong nhung lụa. được ăn uống bao của ngon vật lạ trên đời, lại có nhiều cung tần mĩ nữ. Vua thì thiếu gì vàng ngọc chất đầy ắp trong các kho báu.

Truyện cổ kể lại nhiều người được gặp Tiên, Phật, Thần, được độ trì, được ban cho nhiều phép lạ, hầu như trong chúng ta ai cũng đã từng được nghe bà kể.

Vua Mi-đát cũng được gặp thần. Đó là thần Đi-ô-ni-dốt. Điều ước mà vua Mi- đát xin thần ban cho rất kì lạ.Ta hãy nghe nhà vua thỉnh cầu:

– Xin Thần cho mọi vật hễ tôi chạm đến thì đểu hóa thành vàng.

– Ta vui lòng cho nhà ngươi. Nhà ngươi sẽ có nhiều vàng

Vua Mi-đát sung sướng lắm. Vua muốn xem điều ước linh nghiệm như thê nào, liền thử bẻ một cành sồi, tức thì cành sồi hóa vàng; vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Cặp mắt vua Mi-dát sáng lên. Ỏ đời, ai có nhiều vàng ngọc sao mà chẳng thích?

Vua Mi-đát khi ngồi vào bàn tiệc mới thấy mình đã xin Thần một điều ước khủng khiếp, bụng đói miệng khát, nhưng vua không thể ăn được. Hễ vua chạm đến bát đĩa nào, cốc chén nào, món ăn nào… thì tất cả đều hóa thành vàng, ở đời, xưa nay ai có thể ăn vàng mà sống được? Những kẻ tham vàng, nhiều lúc phải bỏ mạng!

Xem thêm:  Kể lại kỉ niệm quê hương và nêu cảm nghĩ của em

Vua Mi-đát đã cầu khẩn xin Thần Đi-ô-ni-dốt tha tội. Sau khi nghe lời thần, vua Mi-đát vội chạy đến sông Pác-tôn nhúng mình vào nước, và ngay lập tức phép mầu biến mất. Lúc bấy giờ ông vua tham lam này mới hiểu rằng: “Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam".

Truyện cổ “Điều ước của vua Mi-đát" đã châm biếm và chê cười những kẻ tham lam hám vàng. Thần đã cho vua Mi-đát tham lam một bài học nhớ đời.

Qua truyện cổ này, chúng ta càng thấm thía: Vàng bạc chưa hẳn đã đem lại hạnh phúc. Và hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam. Mọi ước muốn tham lam là nguồn gốc sâu xa của tội lỗi. Em thích truyện cổ này là thế.

Topics #Cảm nghĩ #ước muốn