Kể lại câu chuyện Thánh Gióng qua lời kể của

Hướng dẫn

Phụng mệnh trời, tôi xuống cứu dân, cứu nước khỏi ách tàn bạo của giặc Ân phương Bắc. Nhưng sao lòng tôi cứ không yên, thương mẹ già vất vả, mang thai mười hai tháng ròng, sinh tôi ra lại khác thường, tần tảo suốt ba năm không được niềm vui thấy con cười nói, chạy đùa.. Mãi cho tới khi gặp sứ giả cầu tài cứu nước, mẹ mới được nghe tôi nói tiếng nói đầu tiên, lại là tiếng xin dẹp tan lũ giặc này.

Thương mẹ và biết ơn dân làng cấp cho không biết bao nhiêu lương ăn, áo mặc, tôi quyết lập công ngoài trận tuyến.

Được đầy đủ ngựa sắt, giáp sắt, roi sắt do hàng trăm thợ giỏi của kinh kì rèn đúc cho, lòng tôi tràn đầy , quyết không phụ lòng vua và đất nước. Vừa nghe tin giặc đến gần, tôi vội tạ từ mẹ, nhảy lên mình ngựa sau cái vươn vai cao mười trượng. Một phép lạ đến: ngựa phun lửa rực trời. Lao thẳng vào đại quân nhà Ân, tôi ra roi vun vút, chúng chết như ngả rạ. Lũ tàn quân cũng không thoát nổi vì bốn bề lửa bén vào tre, cháy ngút trời, thiêu chúng ra tro. Khi roi gãy, tôi liền nhổ từng bụi tre, vung lên tiếp tục đánh chúng đến lúc không còn một tên. Giặc tan, giữa không khí còn mịt mờ khói lửa, tôi đứng dưới chân núi Sóc nhìn giang sơn lần cuối, thầm giã từ mẹ rồi bay về trời.

Xin cảm ơn những nén nhang ngào ngạt của dân làng, đất nước dâng cho tôi những ngày Hội làng Gióng. Xin chúc cho giang sơn gấm vóc đẹp mãi. Mong sao những lũy tre đằng ngà tươi tốt, những ao hồ liên tiếp vùng quê ta mãi mãi làm đẹp tươi đất nước. Xin nguyện cùng nhân dân tiếp tục giữ thái bình cho muôn đời.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Kể lại câu chuyện Lợn cưới áo mới có nhận xét
Topics #học sinh #Thánh Gióng #tự tin