Ngày xưa, ở quận Cao Binh có chàng Thạch Sanh mổ côi cả bố lẫn mẹ, sống ở gốc đa, làm nghề đốn củi nuôi thân. Ngọc Hoàng thương tình, sai thiên thần xuống dạy võ nghệ, các phép thần thông biến hóa và ban cho một chiếc búa thần.

Lý Thông làm nghề bán rượu muốn lợi dụng sức lực của Thạch Sanh đã kết nghĩa anh em và đón Thạch Sanh về nhà.

Năm đó đến phiên đi nộp mạng cho Trăn Tinh, Lý Thông đánh lừa Thạch Sanh đi thế mạng. Giữa miếu thần vào lúc nửa đêm, Trăn Tinh xông đến chực nuốt sống chàng trai đang mơ màng trong giấc ngủ. Trăn Tinh gầm lên, giơ nanh nhọn hoắt, phun lửa đùng đùng. Thạch Sanh hóa phép phun mưa dập tắt ngọn lửa rồi vung búa thần bổ xuống đầu quái vật. Một con rắn khổng lồ hiện ra quằn quại trên vũng máu. Thạch Sanh đốt xác Trăn Tinh thu được một cung tên vàng. Chàng dũng sĩ xách đầu quái vật trở về nhà họ Lý lúc gà vừa gáy sang canh.

Xem thêm:  Bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ rất hay
Topics #Thạch Sanh