Tôi là Trạng Quỳnh, làm quan trong phủ chúa Trịnh. Một hôm, chúa gọi tôi lại và bảo:

–  Ta ăn đủ của ngon vật lạ trên đời mà vẫn không thấy ngon miệng. Ngươi biết thứ gì quý hiếm thì mách cho ta.

Tôi liền bẩm:

–  Bẩm, thế chúa đã xơi “mầm đá” lần nào chưa ạ?

Nghe tên món ăn lạ, chúa bèn sai tôi dâng lên cho chúa thưởng thức. Tôi bèn cho người đi lấy đá đem về ninh, còn mình thì về nhà kiếm một lọ tương thật ngon, đem giấu trong phủ chúa. Lọ tương được bịt thật kĩ, bên ngoài đề hai chữ “đại phong”.

Bữa ấy, vì chúa cố đợi món “mầm đá” của tôi nên đói quá, sốt ruột hỏi:

–  “Mầm đá” đã chín chưa?

Tôi giả bộ cung kính đáp:

–  Dạ, chưa ạ! Xin chúa chờ chút nữa!

Chốc chốc, chúa lại hỏi, tôi lại đáp:

–  Món ấy phải ninh thật kĩ, không thì khó tiêu lắm ạ!

Đến khuya, chúa lại hỏi. Tôi biết chúa đã đói lả, mới tâu rằng:

–  Xin chúa hãy xơi tạm vài món ăn dân dã, còn “mầm đá”, thần sẽ dâng sau!

Rồi tôi truyền dọn cơm với tương lên. Chúa đói quá nên ăn rất ngon miệng. Thấy ngoài chiếc lọ đề hai chữ “đại phong”, chúa lấy làm lạ, bèn hỏi

–  “Đại phong" là món gì mà ngon thế?

Xem thêm:  Kể lại một chuyện về cuộc sống và con người nơi rừng xa, vùng xa mà em biết (qua sách báo, qua lời kể của thầy cô giáo)

–  Bẩm, là tương ạ!

–  Vậy ngươi đề hai chữ “đại phong” là nghĩa làm sao?

–  Bẩm, “đại phong” là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương ạ!

Chúa bật cười:

–  Lâu nay ta không ăn, nên quên cả vị. Món tương này ngon tuyệt!

–  Bẩm chúa, lúc đói thì ăn cơm với muối cũng ngon! Còn lúc nào cũng no thì chẳng biết thế nào là ngon miệng đâu ạ!