Cảm nghĩ về truyện Thầy bói xem voi

Nêu về truyện

Hướng dẫn

Thầy bói xem voil à câu chuyện giàu kịch tính, có kết cấu khá mạch lạc. Nghé thuật của truyện ngụ ngôn dân gian ở đây đạt tới đỉnh cao. Tác giả đã rất khéo léo chọn lựa một con vật đồ sộ như voi để cho các thầy bói cùng một lúc đều có thể xem bằng tay, và từ đó sẽ thuận lợi cho việc , hư cấu nhằm rút ra những điều bổ ích cho về việc nhận xét, bình giá và ứng xử trong mọi quan hệ ở đời. Rõ ràng đây là một tấn bi – hài kịch về một cách nhận thức, một bài học quý để người đời cùng học. Bài học ấy nhắc chúng ra rằng muốn hiểu biết đầy đủ về một sự vật, một hiện tượng hay một nào đó thìphải nhìn nhận thật toàn diện, không nên mới chỉ biết có một ít mà đã quá nhiều hoặc phán đoán mò mẫm.

Loading...

Đến đây, ta càng thấy đầu đề Thầy bói xem voihàm chứa đầy tính hài hước. Đầu đề này cũng đã đi vào vốn ngôn ngữ thông thường của đời sống mỗi khi nhận xét hoặc bình giá một sự việc nào đó chưa đến đầu đến đũa hoặc còn phiến diện.

Truyện Thầy bói xem voi mang đậm tính phê phán, có ý nghĩa triết học sâu sắc, nó như một bài học quý không chỉ cho ngày xưa, cho ngày nay mà còn cho cả mai sau.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Bài văn hay miêu tả công viên vào buổi sáng rất hay