Tag: việc tốt

Nghị luận về câu nói của Bác Hồ trong buổi lễ khai mạc trường Đại Học Nhân dân

Nghị luận về câu nói của Bác Hồ trong buổi lễ khai mạc trường Đại Học Nhân dân Hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ 1. Kiểu để: Giải thích 2. Nội dung: Lời khuyên về thái độ, hành động đúng đắn của con người trước mọi điểu phải trái trong cuộc sống: Điều phải, dù nhỏ

Giải thích câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Giải thích câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn Hướng dẫn “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Chúng ta cần hiểu câu tục ngữ này như thế nào cho thật đúng và đầy đủ? “một ngày”so với một năm là ngắn, một ngày trong một đời người trăm năm