Tag: vệ sinh

Phân tích bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G. Mác-két

Phân tích bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G. Mác-két Hướng dẫn BÀI LÀM Đấu tranh cho một thế giới hòa bìnhmang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà vãn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi

Câu chuyện hay về Bác sĩ có công góp phần xây dựng quê hương đất nước Hướng dẫn

Câu chuyện hay về Bác sĩ có công góp phần xây dựng quê hương đất nước Hướng dẫn Mặc dù đã nghĩ hưu nhưng ông vẫn tham gia vào Hội Chữ Thập dỏ của phường để chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Một lần, không hiểu vì sao tôi đau bụng dữ dội như