Tag: tập thể

Phân tích tình bạn đáng quý trong bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Phân tích tình bạn đáng quý trong bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến Hướng dẫn I. Mở bài -Đề tài tình bạn trong thơ Nguyễn Khuyến khá phong phú về nội dung và giọng điệu. -Riêng bài Bạn đến chơi nhà có một cách biểu hiện rất đặc biệt: nói đùa để

Câu chuyện hay về Bác sĩ có công góp phần xây dựng quê hương đất nước Hướng dẫn

Câu chuyện hay về Bác sĩ có công góp phần xây dựng quê hương đất nước Hướng dẫn Mặc dù đã nghĩ hưu nhưng ông vẫn tham gia vào Hội Chữ Thập dỏ của phường để chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Một lần, không hiểu vì sao tôi đau bụng dữ dội như