Tag: kỉ niệm

Phân tích cảm nghĩ về Những đứa trẻ trích trong Thời thơ ấu cha Go-rơ-ki

Phân tích cảm nghĩ về Những đứa trẻ trích trong Thời thơ ấu cha Go-rơ-ki Hướng dẫn BÀI LÀM Bộ ba tự truyện của Go-rơ-ki (Thời thơ ấu, Kiếm sống, Những trường đại học của tôi) là những trang văn có chỗ thấm đầy lệ, có noi có những tiếng thở dài, cũng có nụ