Tag: chiến tranh

Suy nghĩ về câu nói: Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ

Đề bài: Trong di chúc, chủ tịch Hồ Chí Minh có viết “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài

Ý nghĩa chi tiết bãi xe tăng hỏng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa

Ý nghĩa chi tiết bãi xe tăng hỏng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa Bài làm Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn tiêu biểu minh chứng cho vai trò người “dẫn đường tinh anh” trong giai đoạn đổi mới văn học của nhà văn NGuyễn Minh Châu  thời hậu chiến. Trong truyện ngắn,

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyên người con gái Nam Xương

Bài văn phân tích nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyên người con gái Nam Xương Hướng dẫn Chuyện người con gái Nam Xươngrút trong tác phẩm Truyền kì mạn lục, áng văn xuôi viết bằng chữ Hán của Nguyễn Dữ trong thế kỉ XVI, một kiệt tác văn chương cổ được ca ngợi