Tag: kỉ niệm

Tả quang cảnh trường em trước buổi học, viết thành đoạn văn

Sáng nào cũng vậy, em đều đến trường sớm, thường là cùng lúc với mấy hạn trực nhật. Mới chỉ bước vào xon đường Trần Phú, em đã nhìn thấy ngôi ĩrường thân quen thấp thoáng đằng xa, sau hàng điệp già xanh um. Ngôi trường nằm ngay ở đoạn giữa của đườnạ Trần Phú.