Phân tích bài thơ Những Điều Trông Thấy của tác giả Nguyễn Du

Phân tích bài thơ Những Điều Trông Thấy của tác giả Nguyễn Du Hướng dẫn Ngoài 'Truyện Kiều’, 'Văn chiêu hồn’ bằng chữ Nôm, thi hào Nguyễn Du còn để lại ba tập thơ chữ Hán: 'Thanh Hiên thi tập’, ‘Nam trung tạp ngâm’, ‘Bắc hành tạp lục’. Tập ‘Bắc hành tạp lục’ gồm những