Nghị luận về câu nói “Những gì tôi có, nay thuộc về người khác Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi.”

Đề bài: Trên bia mộ trong một nghĩa trang kia có khắc mấy dòng chữ sau đây: Những gì tôi có, nay thuộc về người khác Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi Trình bày suy nghĩ của anh chị về

Truyện ngắn: “Heo hút mù sương” của tác giả Phạm Thuận Thành

Tháng ba rồi mà gió bấc vẫn còn hun hút thổi. Hàng cây trên bến Thuý Hoa bạc mặt đứng chịu gió. Nước hồ nổi sóng vỗ oàm oạp vào bờ. Từng cuộn sương trắng đặc quánh lăn long lóc từ phía xa ập vào. Nhưng cuộn sương này đã làm nên tên hồ: Hồ