Author: Ngân Bình

Tả về cây bàng mà em biết

Đề bài: Em hãy tả về cây bàng mà em biết. Tả về cây bàng – Bài làm 1 Dọc hai bên đường phố nơi em sống được trồng rất nhiều bàng. Người ta trồng bàng chủ yếu để lấy bóng mát cho người đi đường nhưng cây bàng vởi vẻ đẹp của nó còn

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều

Bài văn phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều Hướng dẫn Bài tàm Người ta đã nói nhiêu về tài miêu tả nhân vật của nguyễn Du. Trong ‘truyện Kiều’ dù là nhân vật chính diện hay phản diện đểu rất sinh động. Chỉ bằng một