Author: qt

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Hướng dẫn Xuân Quỳnh là một nữ thi sĩ có tâm hồn trong sáng, cao thượng. Những bài thơ của bà thường rất đằm thắm, đề cao tình yêu thủy chung, bền chặt. Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh với những câu từ dễ thương, trong sáng.

Phân tích đoạn thơ ‘Chị em Thúy Kiều’

Phân tích đoạn thơ ‘Chị em Thúy Kiều’ Hướng dẫn Thơ cổ viết về giai nhân thì đoạn thơ ‘Chi em Thúy Kiều’ trích trong 'Truyện Kiều’ của thi hào Nguyên Du là một trong những vần thơ tuyệt bút. 24 câu lục bát đã miêu tả sắc, tài và đức hạnh chị em Thúy

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều

Bài văn phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh trong tác phẩm Truyện Kiều Hướng dẫn Bài tàm Người ta đã nói nhiêu về tài miêu tả nhân vật của nguyễn Du. Trong ‘truyện Kiều’ dù là nhân vật chính diện hay phản diện đểu rất sinh động. Chỉ bằng một