Month: June 2018

Tả về cây bàng mà em biết

Đề bài: Em hãy tả về cây bàng mà em biết. Tả về cây bàng – Bài làm 1 Dọc hai bên đường phố nơi em sống được trồng rất nhiều bàng. Người ta trồng bàng chủ yếu để lấy bóng mát cho người đi đường nhưng cây bàng vởi vẻ đẹp của nó còn